bg

6 September, 2019

Thể thao

BI-A. Chúng tôi bố trí 1 bàn bi-a rộng nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu giải trí của Quý khách.

– Vị trí: Khu Slam Pé

– Giờ mở cửa: 07:00 – 23:00

thông tin