bg

Khuyến mãi

9 February, 2023

– Thời gian: Áp dụng đến 10/02/2024

– Giá chỉ 1.199.000VNĐ/phòng/đêm đã bao gồm 01 bữa ăn chính

Xem thêm

10 December, 2019

– Thời gian: 01/01/2024 – 31/12/2024

– Giá phòng từ: VND 1,000,000/ phòng/đêm

Xem thêm

thông tin