bg

17 June, 2019

Hồ Ba Bể

Hồ Ba Bể được hình thành cách đây gần 200 triệu năm, được bao bọc bởi các dãy núi đá vôi và rừng nguyên sinh. Hồ Ba Bể là một trong 20 hồ nước ngọt tự nhiên đẹp của thế giới cần được bảo vệ và được công nhận là khu RAMSAR thứ 1938 của thế giới từ ngày 02/02/2011.

thông tin